maj 25

Forretningsudvikling er et nøgleord til vækst

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Alting udvikler sig sindssygt hurtigt i dag. Globalisering har gjort, at alle løber stærkere for at være bedst – eller i hvert fald for at følge med. Det er forbundet med enorme udfordringer, fordi hele verden er i konkurrence med hinanden. Det har selvfølgelig sine fordel, i og med at velfærden øges i nogenlunde samme tempo.

Men alligevel er der visse områder, hvor udviklingen ikke følger med. Der er altid ubalancer. I øjeblikket er en af disse ubalancer i Danmark. Produktiviteten er ikke, hvad den har været. Danske virksomheder risikerer at miste markedsandele. Væksten kommer ikke tilbage, hvis virksomhederne ikke øger deres produktivitet.

Men hvordan gør de lige det? Her er forretningsudvikling et nøgleord. Hvis virksomhederne hele tiden sørger for at være bevidste om, hvorfor de gør, som de gør, kan de også bedre optimere der, hvor det gør størst gavn. Men det er selvfølgelig ikke lige til.

Forretningsudvikling starter med bevidsthed

Hvis virksomhederne ønsker at bryde med mønstret og udvikle deres forretning, bør de starte med at blive bevidste. Mange virksomheder har en indgroet, fast kultur, og det giver øget risiko for, at ressourcerne ikke bliver udnyttet optimalt. Hvis man er bevidst, kan man bedre ændre det, der skal til for at blive bedre.

Man vil have overblikket til at vide, hvad der er godt og skidt. Sagt med en metafor, kan man sige, at det handler om at stå på toppen af bjerget og kigge ned – og ikke det modsatte. Det kræver også en åben dialog, så alle parter bliver hørt. På den måde er man sikker på, at udviklingen rammer plet.

Forretningsudvikling er i hvert fald en nødvendighed, hvis virksomheder ønsker at finde væksten igen. Og det er også en nødvendighed for Danmark. Uden virksomhederne er vi nemlig ikke sikret velfærd, arbejdspladser og alle de andre goder, der følger med et velfungerende erhvervsliv.

Læs mere om forretningsudvikling her

Se mere her:

Forretningsudvikling styrker koncept og værdi

Få en sund virksomhed med vækst gennem forretningsudvikling

Posted in Forretning, Forretningsudvikling, Udvikling, Vækst, Virksomhed | Tagged , , , | Leave a comment
maj 22

Styrk dit CV med en uddannelse i offentlig ledelse

Der er altid brug for dygtige ledere (foto se-institute.dk)

Du når langt med offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Offentlig ledelse er mere en bare almindelig ledelse. Offentlig ledelse er nemlig kunsten i at kunne navigere på mange platforme. Du skal som leder i en offentlig virksomhed både kunne tale flere faggruppers sprog samtidig med, at du har et ansvar over for samfundet og også skal kunne tale politikernes sprog. Det kan måske lyde som noget, alle ledere skal kunne, men faktisk er det særligt noget, som man skal kunne i det offentlige. Det skal dog ikke at have offentlig ledelse på CV’et, hvis man er i det private. Her skal man jo netop også kunne navigere på flere platforme og her vil viden om offentlig ledelse ikke være et krav, men en gode.

Der er ikke mange uddannelser, hvor offentlig ledelse er overskriften, men de fleste lederuddannelser har offentlig ledelse som en del af programmet. Og som nævnt, så bør dette ikke skræmme dig væk, selvom du er i en privat virksomhed simpelthen fordi det er super vigtigt også at kunne dette.

Offentlig ledelse handler om kommunikation

Hvad lærer man så om offentlig ledelse? Først og fremmest lærer man om kommunikation. Det kan lyde meget banalt, men faktisk er kommunikation en væsentlig del af det at være god til offentlig ledelse. Mangle negligerer det og det er et problem, for det må man simpelthen ikke. Det er ofte grunden til dårlig offentlig ledelse.

For at kommunikere godt skal man kede de forskellige måder at tale på og kunne oversætte mellem fagområder. Det er eksempelvis vigtigt at kunne forstå og omsætte politik og politikeres fikse idéer til praksis. Og også den anden vej: Medarbejderne og virksomhedens mål og ønsker skal kunne pitches ind til politikerne, der ofte er dem, der sidder på pengene og muligheden for at omprioritere dem. Som privat virksomhed kan dette være godt i form af lobbyarbejde.

Du kan læse mere om offentlig ledelse her

Læs mere om ledelse her:

Offentlig ledelse er en særlig type ledelse

Få en professionel ledelse i udvikling

Posted in Karriere, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse, Uddannelse, Udvikling | Tagged , , , | Leave a comment
maj 12

Forretningsudvikling kan sætte nye rammer fremgangen

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling fremmer virksomhedens vækst (foto: hansentoft.dk)

Mange tænker ikke i at investere i virksomheden selv eller i virksomhedens medarbejdere, men fokuserer på nye produktlinjer og på, hvad konkurrenterne gør. Dette er den direkte opskrift til fejlslået virksomhedsledelse, da det ikke bidrager til fremgang men tilbagegang. En sund forretningsudvikling kan sætte ord på de ting, der kan forbedres, samt hvilke ting man måske ikke behøver at gå for meget i dybden med. Det er således et vigtigt redskab at bruge, hvis man som virksomhedsdrivende vil forny og forbedre virksomheden og gå efter nyere og større mål end de nuværende.

Forretningsudvikling hænger sammen med ledelse

En forretningsudvikling er fejlslået, hvis ikke ledelse forstår at implementere udviklingen på en sund og effektiv måde. En virksomheds succes er ikke større end virksomhedens svageste led, siges der. Et udtryk som i bund og grund gælder for alle og som er lige sand uanset, hvem det omhandler. Man må derfor konstant være i fornyelse og udvikling for at kunne følge med de skiftende tider. Forretningsudvikling sætter din virksomhed under lup og finder frem til netop de ting, som kan forbedres. Der kan investeres i efteruddannelse og kurser til ledere og medarbejdere, en effektivisering af kommunikationsvejen, innovativ konceptudvikling til nyere og bedre produktlinjer eller et helt tredje tiltag, som vil sikre din virksomheds fremtidige succes og fremgang. I mange tilfælde er det de små marginale ændringer, der får den største effekt. De små marginale adfærdsændringer skaber enorme ringe i vandet og spreder sig ned gennem kommunikationslinjen fra øverste leder til den lille mand på gulvet. Kurser i coaching, lederudvikling, organisationsudvikling, personlig udvikling er blot nogle af de meget effektive virkemidler, man som erhvervsdrivende kan benytte sig af, for at skabe vækst i sin virksomhed

Læs mere om hvordan forretningsudvikling kan hjælpe dig og din virksomhed

Se mere om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling styrker koncept og værdi

Få en sund virksomhed med vækst gennem forretningsudvikling

Posted in Forretning, Forretningsudvikling, Karriere, Kommunikation, Kurser, Udvikling, Vækst, Virksomhed | Tagged , , , | Leave a comment
maj 04

Oplev hvordan personlig ledelse skaber nye resultater

Ledelse er vigtigt (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Personlig ledelse styrker virksomheden (foto: se-institute.dk)

Mange undersøgelser har vist, at motivationen hos en virksomheds medarbejdere ikke forhøjes af hverken lønforhøjelser, bonuspakker eller andre finansielle goder. Alle undersøgelser peger i samme retning, nemlig at den eneste ting, der giver motivationen et seriøst skub bagi – er anerkendelsen. Følelsen af at være værdsat på en arbejdsplads, højner moralen drastisk – man får gladere medarbejdere, som dermed arbejder mere effektivt. Dette kan personlig ledelse også være med til at bevirke.

Fordelen ved personlig ledelse

Kontakten med medarbejderne er blevet groft undervurderet. For at motivere medarbejderne stikker man dem marginale lønforhøjelser, bonuspakker, firmagaver eller andre økonomiske løsninger i hånden, men det har ikke den store effekt på glæden eller arbejdsomheden. Et økonomisk skub bagi forandrer ikke arbejdsmiljøet eller den stemning, som er at finde på arbejdspladsen. Men en personlig ledelse med fokus på medarbejdertrivsel, vil kunne gøre hele forskellen. Ved at man udfører en mere personlig ledelse overfor den enkelte medarbejder og ved at anerkende medarbejderen, for den tid de bruger og de resultater de skaber, vil man opleve en stigende motivation. Arbejdsmiljøet bliver mere harmonisk og positivt, hvilket smitter af på alle medarbejderne. Derved opnår man en motiveret medarbejder, som ikke har noget imod at knokle hårde timer igennem på en lang arbejdsdag, så længe at man føler sig værdsat som person.

Det er aldrig for sent at udvikle ledelsesformen – og med kurser i personlig ledelse, vil din virksomheds ledere blive i stand til at udvikle sig til at blive morgendagens ledere for en innovativ og moderne virksomhed. Lederne vil blive udfordret i strategisk planlægning, innovation, ledelse, kommunikation og motivation. Invester i dine ledere – invester i dine medarbejdere… og gør det i dag.

Læs mere om, hvordan personlig ledelse kan hjælpe dig

Se mere om ledelse her:

Ledelse i praksis er i stor fokus i diverse virksomheder

Ledelsesudvikling kræver ikke en dårlig leder

Posted in Forretning, Karriere, Kommunikation, Ledelse, Udvikling, Vækst, Virksomhed | Tagged , , , , | Leave a comment
apr 26

Organisationskultur – lær din virksomheds grundlag at kende

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Hav fokus på organisationskulturen i jeres virksomhed (foto: hansentoft.dk)

Organisationens kultur er det, der udgør kernen i en virksomhed, og er den lim, der binder det hele sammen. Engang var det vældig populært med begrebet ’den lærende organisation’, altså en organisation, der i sin helhed bevæger sig fremad i en konstant læringsproces.

Det er dog ikke bare et eller andet flyvsk begreb, som vi har svævende over vores hoveder. Det er derimod meget jordnære forhold, som bestemmes af de mennesker, der er i en organisation. Hvor en organisation nemlig består at mennesker, processer, systemer, strukturer, normer og uskrevne regler er kulturen det, der foregår indbyrdes, og et udtryk for den måde, vi gør tingene på.

Kulturen skal sørge for at medarbejdere og ledere kan finde mening og navigere i disse forhold. Den udgør på den måde et filter, som påvirker de ansattes oplevelser at det, der sker i organisationen. En organisationskultur kan derfor forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

Hvordan du udvikler og fremmer kulturen i din organisation

Menneskers kultur har altid eksisteret. Det er alt det, der er imellem os, den måde vi gør ting på, ritualer og rutiner og usagte regler. En kultur er stabil og ofte svær at ændre, da den består af normer og værdier, som mange har gjort til en del af deres hverdag. Det kan dog blive nødvendigt at ændre den nogen gange, da den er afgørende for en virksomheds succes eller fiasko. Her er det afgørende at vide, hvilken slags virksomhed man har, og hvilken slags man gerne vil have. En virksomhed der fungerer kræver nemlig gensidig tillid og åbenhed og god kommunikation mellem medarbejdere og ledere. Menneskerne i virksomheden skal føle, at de er en del af et sundt arbejdsmiljø og en tillidsbaseret organisation. Dette kan være en langvarig og omfattende proces, men det vil være til glæde for hele organisationen, og noget man i høj grad kan drage nytte af i fremtiden.

Læs mere om organisationskultur her!

Se mere her:

Forskellig organisationskultur passer forskellig virksomhed

Den rette organisationskultur skaber glade medarbejdere

 

 

Posted in organisationskultur, Strategi, Udvikling, Vækst, Virksomhed | Tagged , , , , | Leave a comment
apr 19

Læs business administration og styrk dit CV

Diplomlederuddannelser (Foto: jobbank.dk)

Læs en business administration (foto: se-institute.dk)

En virksomhed skal hænge sammen. Meget af dette ansvar tillægges ledelsen, men også de ledere der er rundt på afdelinger. En stor del af ledelsens arbejde er business administration. Business administration er viden om business management, kunderelationer og konkurrencedygtige markeder.

Det er altså en vigtigt del af ikke bare ledelsen, men også særligt for de, der i en virksomhed sidder og arbejder med at analysere virksomhedens forretning og udvikle virksomheden i det rette retning, således virksomheden forbliver en god spiller på markedet og kan følge med og leve op til kundernes behov.

Business administration er i høj grad et fag, der styrker dit CV, fordi det er så central en del af en virksomhed. Uden business administration kommer virksomheden simpelthen ingen vegne. Du kan desuden profilere dig på det, fordi det ikke altid er noget alle har. Det er lidt et unikt fag. Måske fordi nogle bliver skræmte af, at det hedder ”administration”, men et behøver man ikke. Der er er masser af spændende viden at komme efter.

Tag business administration på Scandinavian Executive Institute

Du kan læse business administration. Det kan du både gøre som en del af din uddannelse og efter, når du er færdiguddannet. Tager du business administration, vil det også komme i relation med noget andet. Måske international politik eller økonomi. Er du derimod færdiguddannet, så kan business administration derimod være selvstædigt fag, som du kan tage mens du arbejder.

Hvis du overvejer at tage Business administration, så tjek Scandinavian Executive Institute ud. De har fag i business administration og er eksempelvis meget fleksible i forhold til at man tager faget, mens man har et arbejde. Det er der simpelthen taget højde for.

Læs mere på Scandinavian Executive Institute’s hjemmeside, der er www.se-institute.dk. Her finder du også mange andre fag og programmer.

Se mere her:

En effektiv business administration

mba ranking rangerer de bedste business schools i verden

Posted in business administration, Karriere, Kompetenceudvikling, Kurser, Uddannelse, Udvikling | Tagged , , , , | Leave a comment
apr 17

En MBA kan give din karriere et utal af fordele

Tag et skridt op (foto se-institute.dk)

Tag et skridt op med en mba (foto: se-institute.dk)

Det er aldrig for sent til at tage et skridt opad karrierestigen. Aldrig. Måske har du lavet det, du laver, lidt for længe. Måske er det tid til, at du prøver noget nyt. Måske har du svært ved at tage dig sammen til at tage skridtet, men det behøver slet ikke være så kompliceret.

Det kan være, at du føler, at du brænder inde med alle dine gode ideer. De kommer måske ikke til sin ret, fordi du ikke er i en position, der er magtfuld nok. Hvis du har en ambition og et ønske om at komme ud over rampen med dem, så er en MBA et glimrende valg.

Med en MBA får du nemlig evnerne til at brænde igennem. Du lærer, hvordan du skal begå dig, så du bliver forstået. Du lærer, hvad der er vigtigt, når det kommer til god ledelse. Og det giver dig et utal af fordele. Rent personligt giver det også en tilfredsstillelse. Du realiserer dig selv – og kommer tættere på dit mål om at blive bedre, blive leder eller måske noget helt tredje.

MBA er en konkurrencefordel i den globaliserede verden

Der er ingen tvivl om, at globaliseringen har gjort det nemmere for virksomheder at hente kvalificerede kandidater ind fra hele verden. De kan lave deres research gennem internettet, og grænserne mellem tid og sted er i det hele taget noget, der hører fortiden til.

Derfor er det også en konkurrencefordel at have en MBA. For det første pryder det CV’et. Du kan reelt og konkret vise, at du har en ambition. Og at du tager dig selv seriøst ved at uddanne dig. Det er i sig selv et plus. Udover det giver uddannelsen naturligvis også en lærdom, du kan trække på i praksis. Og det er lige netop derfor, at du kommer et skridt foran med en MBA.

Læs mere om MBA her

Du kan finde mba uddannelser her:

mba ranking rangerer de bedste business schools i verden

Bliv mere kompetent, tag en MBA i København

 

Posted in Efteruddannelser, Erhverv, Karriere, Kompetenceudvikling, Kurser, Uddannelse, Udvikling | Tagged , , , | Leave a comment
apr 09

Strategiudvikling er vigtig for enhver virksomhed og organisation

Lederudvikling kan kun give dig flere muligheder (Foto: hr-industries.dk)

Strategiudvikling styrker jeres virksomhed (Foto: hansentoft.dk)

Det er vigtigt for de fleste virksomheder og organisationer at arbejde med strategiudvikling. Strategiudvikling skal altid foregå i et samspil mellem den administrerende direktør og lederteamet i virksomheden eller organisationen. Formålet med strategiudvikling skal gerne være at skabe gode resultater for virksomhedens kunder ved at forandre og forankre, tænke innovativt og nyt og samtidig sørge for at virksomhedens daglige gang drives ordentligt. En kundes udbytte skal gerne kunne måles og vejes, netop så kunden ved, at de får den fulde levering. En virksomheds ledelse skal være ambitiøs og målrettet på virksomhedens vegne, og skal sørge for at tilegne sig selv og sine ansatte de rette værktøjer og kompetencer, for at sikre en succesfuld virksomhed.

Strategiudvikling kan skabe gode resultater for virksomheden

Enhver virksomhed har brug for en forretningsstrategi, der kortlægger og sikrer virksomhedens mål og ambitioner. Det kan være forskelligt hvilken forretningsstrategi en virksomhed behøver, alt efter hvilken slags organisation, der er tale om. Det er ledelsens opgave at finde ud, hvilken forretningsstrategi virksomheden har brug for. En forretningsstrategi skal indeholde virksomhedens ambitioner, værdier, langsigtede mål, kortsigtede mål, økonomi, daglig drift, administration, kort sagt skal forretningsstrategien indeholde hele virksomheden fra bund til top. Derfor kan det også være en udfordring, at være ansvarlig for virksomhedens forretningsstrategi, og det bedste resultat opnås oftest i et tæt samarbejde mellem ansatte, mellemledere og den administrerende direktør. En strategi skal indeholde en plan for, hvordan man gerne vil opnå sine mål. Det vil sige, at det kan være alt lige fra hvilken målgruppe, man ønsker at fokusere på, hvilke produkter man vil sælge, hvordan og hvor man vil sælge dem, hvordan virksomhedens daglige drift skal styres osv. Hvis virksomheden har en god forretningsstrategi og hele tiden sørge for at udvikle den, vil det højst sandsynligt også afspejle sig i virksomhedens resultater og succes.

Læs mere om strategiudvikling her

Se mere her:

Strategiudvikling – et værktøj for virksomheder

Få en sund virksomhed med vækst gennem forretningsudvikling

Posted in Karriere, Strategi, Udvikling, Vækst, Virksomhed | Tagged , , , , , | Leave a comment
mar 31

Offentlig ledelse er en særlig type ledelse

Ledelse er vigtigt (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Kom videre med offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Offentlig ledelse er en ledelsestype, der adskiller sig fra andre typer ledelser. Det gør den, fordi der er mange interessenter. Der er simpelthen flere af gøre tilfredse. En offentlig ledelser har først og fremmest sine afdeling og medarbejder at holde snor i og skabe visioner, strukturer og mål for. Dette kan ledelsen dog ikke gøre uden at arbejde sammen med politikere på området og så snart, der er politik indblandet, så kan tingene pludselig blive meget komplicerede. Her er der nemlig nogle kræfter, der ikke nødvendigvis kun tænker på, hvad der er bedst for virksomheden, men i højere grad tænker i visioner.

Hvad kræves af en offentlig ledelse

Det vigtigste der kræves for en offentlig ledelse er kommunikation. Det er også det, der er sværest og det der oftest bliver overset, fordi det virker så åbenlyst. Det er det langt fra. Det er vigtigt, at en offentlig leder kan kommunikerer både fagligt stærkt til sin virksomhed og samtidig forstå og omsætte politik til noget, der giver mening i virksomheden sammenhæng. Dette gælder også den anden vej, hvor det er vigtigt, at ledelsen kan sætte politikerne ind i de problematikker, som virksomheden står overfor.

Bedre offentlig ledelse

Kurser er det bedste svar på at styrke en offentlig ledelse. Det er ikke altid nok at ansætte en dygtig leder på en afdeling eller at have nogle kloge mennesker i ledelsen. Det er nødvendigt med uddannelse. Lederuddannelser findes i mange varianter og der findes også kurser og uddannelser, der henvender sig direkte til ledere i offentlige virksomheden. På sådanne kurser bliver der taget udgangspunk til cases fra offentlige virksomheder og der bliver arbejdet med både faglig og politisk kommunikation.

Læs mere om offentlig ledelse på www.se-institute.dk. Det er hjemmesiden for Scandinavian Executive Institute, der siden 2007 har leveret uddannelser til topledere og bestyrelsesmedlemmer i hele Skandinavien.

Læs mere om ledelse her:

Få en professionel ledelse i udvikling

ledelse – lær at vække tillid og træffe gode beslutninger

Posted in Erhverv, Karriere, Kommunikation, Kurser, Ledelse, Udvikling, Virksomhed | Tagged , , , , | 1 Comment
mar 24

Strategi er en vigtig del af konstruktiv ledelse

Ledelse er vigtigt (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Med en god strategi kommer ledelsen- og virksomheden langt (Foto: se-institute.dk)

En god ledelser  mange ting og afhænger først og fremmest af, hvor ledelsen er og hvem den e leder. Et vigtigt element i alle gode ledelser er god strategi. Strategi er alt det, der skal få virksomheden frem. Strategi peger fremad og er den plan, ledelsen har for virksomheden. EN strategi kan derfor indeholde rigtig mange ting alt efter hvordan den fungerer.

En ledelse er kernen i virksomheden. Det er den der skal sætte målene og lave strategien for, at virksomheden kan nå målene. Det er dog ikke lige til at lave en strategi og målet skal også være realistisk. En ledelse er kan simpelthen sætte meget store mål og så håbe på, at virksomheden følger med. Det er urealistisk og vil knække virksomheden. Strategien er sikkerhedsnettet, der skal få virksomheden til at holde til målet.

Noget af det vigtigste, når man laver en strategi er, at virksomheden kan følge med og det er altså medarbejderne, vi snakker om her. Alt for mange virksomheder sætte for høje mål for at følge med markedet og kommer til at bøde dyrt i form af stressede medarbejdere, der ender med at sygemelde sig.

Sund strategi er en del af god ledelse

En sund strategi er en strategi, der tager højde for medarbejderne ressourcer og kun stiller de krav, de kan leve op til. Vil man gerne rigtig meget med sin virksomhed, så er det vigtigt at overveje, om man kan tilføre nye ressourcer til ens virksomhed. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Medarbejdere bliver ikke lige pludselig supermennesker, der kan klare alt muligt og meget mere, bare fordi man sætter ambitiøse mål. Strategien skal være der og den skal afspejle, hvad virksomheden har af ressourcer.

Hvis du vil vide mere om strategi og ledelse, så kan du se mere her

Læs mere her:

ledelse – lær at vække tillid og træffe gode beslutninger

Ledelsesudvikling kræver ikke en dårlig leder

Posted in Karriere, Kommunikation, Ledelse, Strategi, Vækst | Tagged , , , | Leave a comment